;

Digitalisering

Deel deze pagina

Social media

Met ICT kunnen scholen hun onderwijs verrijken. ICT kan ook ondersteunen bij complexe onderwijsvraagstukken, zoals werkdruk of het bieden van maatwerk. De keerzijde van de inzet van ICT is dat de privacy van leerlingen en leraren onder druk kan komen te staan. Bovendien kan het onderwijs kwetsbaar worden bij een te sterke afhankelijkheid van technologie. Samen moeten we daarom eisen stellen aan de technologie en aan de markt.

Aandacht voor cyberveiligheid en privacy neemt toe

Het afgelopen jaar zijn er meerdere cyberaanvallen op scholen geweest. Omdat er geen meldplicht is voor cyberaanvallen, is niet bekend hoeveel scholen dit zijn. Aan een meldplicht wordt op dit moment gewerkt.

Bestuurders uit het basis- en voortgezet onderwijs pleiten voor minimale normen voor cyberveiligheid en meer samenwerking in de sector om collectief de veiligheid te vergroten. Intussen groeit het aantal leden van het Netwerk IBP (Informatiebeveiliging en Privacy) sterk. Ook hieruit blijkt de toegenomen belangstelling en bewustwording in het onderwijs op dit gebied.

Meer dan 400 besturen zijn lid van SIVON

Samenwerking in ICT-coöperatie SIVON

Voor schoolbesturen is het belangrijk om hun ICT werkend, betaalbaar én veilig te houden, zodat ze invulling kunnen geven aan hun onderwijsambities. Steeds meer schoolbesturen binnen het primair en voortgezet onderwijs bundelen hun krachten daarom in de ICT-coöperatie SIVON.

Samenwerking met andere schoolbesturen biedt verschillende voordelen. Schaarse expertise komt breder beschikbaar en het wiel hoeft niet steeds opnieuw uitgevonden te worden. Inkoop kan gezamenlijk gebeuren met kennis van zaken en door het grotere volume hebben scholen bovendien een goede onderhandelingspositie.

Door samen te werken met andere schoolbesturen kan SIVON namens de hele sector in gesprek gaan met leveranciers. Dit biedt onderhandelingsmogelijkheden die besturen individueel niet hebben. Een van de resultaten is bijvoorbeeld dat Google het gebruik van Google Workspace op scholen veiliger heeft gemaakt.

ICT-monitor in ontwikkeling

De VO-raad werkt samen met de PO-Raad en Kennisnet aan een breed inzetbare ICT-monitor voor het primair en voortgezet onderwijs. Deze monitor geeft vanaf 2023 een jaarlijks beeld van het gebruik van ICT in het onderwijs. In de monitor is aandacht voor informatiebeveiliging en privacy, de inzet van leermiddelen en deskundigheid van leraren.